Velkommen til Ferdighetssenteret ved UiBs e-læringsportal!

 

På denne siden vil du finne lenker til nyttige sider, videoer og interaktive verktøy som du kan bruke til egentrening gjennom (eller etter) studiet. Denne siden fokuserer på praktiske ferdigheter, og er ment som støtte til praktisk trening, kurs og utplassering. Lenkene er delt inn etter prosedyre, og du bruker menyen (til venstre på PC, oppe i høyre hjørne på mobil) for å navigere.

 

Om Ferdighetssenteret

Senteret, lokalisert i 3. etasje i bygg for biologiske basalfag, er øvingslokaler for studenter ved det medisinske fakultet ved UiB, og her finner man nødvendig utstyr til å øve på blant annet hjerte- og lungeredning, ultralyd og innsettelse av perifert venekateter. Senteret har instruktører, som er medisinstudenter fra ulike kull, og de tilrettelegger for og arrangerer kurs i ulike praktiske ferdigheter. Instruktørene har også tilstedevakt på senteret hver tirsdag kl 16-19.  For mer informasjon, se UiBs egne sider om Ferdighetssenteret. Du kan ellers følge oss på sosiale medier (Facebook/Instagram) for å holde deg oppdatert på kommende aktiviteter.